‘Archimedes in kundigheit, Ulisses in beleit, Achilles in dapperheit’. Het album amicorum van Klaas Willem Kiers, ingenieur-modellist van stadhouder Willem IV

01

In 1939 werd aan de conservator van het Groninger Universiteitsmuseum een fraai Album Amicorum te koop aangeboden, samen met een klein schilderijtje.[1] Volgens de verkoper zouden deze zaken voor het museum interessant kunnen zijn, omdat de oorspronkelijke albumeigenaar, een zekere Klaas Willem Kiers, in Groningen was geboren. Bij nadere beschouwing blijkt dit album niet zozeer interessant vanwege de geboorteplek, maar vooral omdat het is aangelegd door een ‘Ing[enieur] Modellist’. Een functionaris bovendien, die in dienst was van ‘Zijne D.L.H. [Doorluchtige Hoogheid] Willem de Vierde’. In de jaren vijftig van de achttiende eeuw wist deze Kiers diverse inscripties van prominente en minder prominente landgenoten te verzamelen. Het mee geschonken ietwat primitief vormgegeven schilderijtje toont bovendien een les vestingbouw die mogelijk door deze Kiers aan de zoon van stadhouder Willem IV werd gegeven.[2]

Lees verder “‘Archimedes in kundigheit, Ulisses in beleit, Achilles in dapperheit’. Het album amicorum van Klaas Willem Kiers, ingenieur-modellist van stadhouder Willem IV”

Advertenties